Demo
nlen

Beste service, scherpste prijs

Over ons In 1992 zijn wij begonnen met buitenlandse agenturen in lijm en de verkoop hiervan in Nederland. Het verbaasde ons altijd, als wij  bij de bedrijven kwamen, hoe vervuild de hotmelt lijmapparatuur eruit zag waardoor er relatief veel productiestilstand op de diverse machines plaatsvond. Bij navraag bij diverse klanten bleek dat de fabrikanten van de apparatuur weinig tot niets aan onderhoud deden en alleen vervanging c.q. vernieuwing van diverse onderdelen voorschreef en uitvoerde.

Derhalve kwam bij ons de gedachte op om de lijmsystemen intern te reinigen en te voorzien van nieuwe filters (inline- en bodem). Wij importeerden toen uit de V.S. een reinigingsmiddel om m.n. het interne hotmelt-systeem te reinigen. Met succes, want al snel bleek dat door preventief onderhoud, productie-stilstand bij bedrijven verminderde en al dan niet voorkomen werd. Kort daarop ontstond de vraag van diverse relaties om modules, koppen, slangen, en andere onderdelen welke vervangen dienden te worden, te leveren. Door deze vraag zijn wij in 1996 begonnen met in- en verkoop van gebruikte Nordson lijmapparatuur.

Het bleek dat, hetgeen wij hier in de Benelux uitvoeren, reeds lang daarvoor in de V.S. plaatsvond. Wij hebben nu dan ook een samenwerkingsverband met diverse bedrijven in de V.S. m.b.t. uitwisseling van kennis alsmede producten. Hiermede hebben wij ons assortiment dusdanig uitgebreid, dat wij op alle terreinen op lijmgebied de klant kunnen bedienen. Van hotmeltapparatuur, koudlijm apparatuur, onderdelen lijmapparatuur, besturingen, handlijmapparatuur, pre-melters, lijmpistolen en nog velen andere producten.

Nu zijn wij al jaren specialist op het gebied van industriële lijmapparatuur en doen aan Revisie- reiniging- en onderhoudswerkzaamheden alsmede verkoop van alle lijmapparatuur. Ook zijn wij dealer van Timmer koudlijmpompen en dealer van ITW Dynatec lijmapparatuur voor de Nederlandse markt. Onze klanten bevinden zich o.a. in de volgende markten: kartonnage-, verpakkingsindustrie, voedingsmiddelenindustrie, boekbinderijen, enveloppenindustrie en onze technische dienst is van dusdanig hoog niveau dat wij ook in staat zijn om machine-aanpassingen, alsmede de bouw en installatie van speciale toepassingen voor de klant te kunnen uitvoeren.

Gezien bovenstaande ontwikkelingen hebben wij inmiddels een stevige basis opgebouwd om de klant op alle mogelijke fronten te bedienen. Onze servicedienst (24 uur) en flexibiliteit, alsmede het feit dat de klant bij ons nog steeds koning is, maken dat wij de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet zien.

Namens Van der Laan Distritech B.V.
De heer N.C. van der Laan ing. Algemeen directeur

 

CCO Image

Service begint bij het altijd opnemen van de telefoon. 24/7.

„Ontzorgen is de essentie van wat wij voor onze klanten doe. De beste oplossing voor ieder vraagstuk. "

Sales & cliëntenservice